Jag arbetar enligt psykosyntesens metoder när det gäller individuella samtal. Efter ditt första besök utarbetar vi en individuell behandlingsplan utifrån dina förutsättningar och din egen målbild. Psykosyntesen är en aktiv terapiform där man inte bara sitter och pratar utan du som klient får delta i många olika slags spännande och utvecklande övningar. Vi kommer att arbeta med inre övningar, så kallade visualiseringar, där vi utvecklar din inre värld. Kanske behöver du i fantasin gå tillbaka till din barndom och se om någonting där behöver läkas och bearbetas?
Lika ofta arbetar vi utanför dig själv, i terapirummet, där vi med hjälp av filtar, kuddar och tomma stolar kan symbolisera objekt i ditt inre som behöver tydliggöras och analyseras.

Vanliga problemområden:

 • Sitta fast i mönster som du inte förmår bryta
 • Sorgebearbetning
 • Problem i nära relationer/parrelationer
 • Att sakna livsglädje/livslust
 • Panikångest, tvångstankar och/eller sociala fobier
 • Behöva hjälp att förverkliga dina framtidsvisioner
 • Stå inför eller ha just gått igenom en separation
 • Att kunna stå upp för dig själv och det du tror på samt uttrycka detta
 • Återkommande problem med att relationer inte håller
 • Relationer som alltid slutar på ett visst sätt
 • Problem på jobbet, med chefen eller kollegor
 • Svårt att låta andra människor komma nära/intimitetsproblem
 • Låg självkänsla/dåligt självförtroende
 • Nedstämdhet och/eller depression
 • Nyfikenhet på dig själv, vem är jag egentligen?
 • Tillitsproblem. Svårt att lita på din partner, svartsjuka
 • Stress och stresshantering
 • Utbrändhet/ utmattningsdepression
 • Att enbart få bekräftelse genom att prestera och vara duktig
 • Ha svårt att ta plats/känsla av att vara osynlig
 • Medberoende/göra sig själv överansvarig för andra människor
 • Konflikträdsla/ rädsla att såra andra
 • Svårighet att sätta gränser
 • Att få sitt värde utifrån vad andra tycker om dig
 • Avsaknad av kontakt med sina känslor
 • Problem med alkohol och /eller droger
 • Ätstörningar, matmissbruk, shopping, spel
 • Sexmissbruk, porr
 • Att vara uppvuxen i familj med alkohol eller drogproblem
 • Uppvuxen i familj med depression eller psykisk sjukdom
 • Avsaknad av support och kärlek under din uppväxt
 • Känslor av skuld, skam och rädsla som tynger och hindrar
 • Problem med sin sexualitet och nakenhet
 • Att ha varit utsatt för övergrepp och/ eller trauma
 • En känsla av att du bara överlever istället för att leva fullt ut!